Användbarhet

Varför det är viktigt

Vi lägger stor vikt vid användbarheten eftersom vi tycker att det är den enskilt viktigaste aspekten av webbutvecklingen. Användarens upplevelse är det enda som räknas i slutändan.

Det är viktigt att undvika brister i användbarheten eftersom det leder till frustrerade användare, färre genomförda köp, missad information, dåligt rykte och att användarna söker alterntiva webbplatser.

Just nu sker stora förändringar i våra surfvanor. Vi använder mobilen och surfplattan allt mer, förväntningarna förändras och invanda mönster bryts upp. Detta gör att fokus på användbarhet kanske är viktigare än någonsin.

Genomsyrar allt vi gör

Vi har alltid användbarheten i bakhuvudet. Det kommer in tidigt i projekten och finns med under hela projektets gång, samt att vi utvärderar resultatet när projektet är klart.

Tester

Vi genomför användartester för att se om webbplatserna används som det är tänkt. Att testa är inte alls komplicerat eller dyrt, det handlar bara om att någon ansvarar för att göra det.

Checklistor

Genom åren har vi samalt på oss en lång rad återkommande punkter när det gäller bristande användbarhet. Vi har sammanställt dem i några olika checklistor som vi använder i alla projekt. Standardlistan finns att ladda ned här:

Standardchecklista för användbarhet

Usability review

Vi erbjuder en helt fristående tjänst att gå igenom er webbplats med avseende på användbarheten. Vi använder de checklistor som är relevanta för webbplatsen och vid eventuella brister ger vår användbarhetsexpert förslag på förbättringar.

Kontakta oss för mer information. Vi skickar gärna exemple på hur ett protokoll kan se ut.