Projektledning

Trygg kund

Att ge kunden trygghet är bland det allra viktigaste för oss, och det gäller särkilt i projektledningen. Vi lyssnar noga på kunden, försöker tidigt fånga upp osäkerheter och räta ut frågetecken för att skapa förtroende.

Vi informerar fortlöpande om projektets gång och vi finns alltid tillgängliga.

Eftersom vi har lång erfarenhet av en rad olika typer av webbprojekt behövs det oftast ingen detaljerad specifikation för att vi ska förstå vad kunden vill ha och behöver. Detta gör att projekten kan starta mycket snabbt.

Vi är noga med att hålla tid och budget. Vi har så lång erfarehet av webbprojekt att vi kan göra bra bedömningar. Uppstår osäkerheter eller förändringar i projektet som påverkar tiden informerar vi omedelbart om det.